Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Στο υπουργικό συμβούλιο η ενοποίηση των ανεξάρτητων Αρχών για τις δημόσιες συμβάσεις

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Το νομοσχέδιο για την Ενιαία Αρχή Εσόδων, ο Αναπτυξιακός Νόμος, το νομοσχέδιο για τη διάρθρωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εκτενής απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το α’ εξάμηνο 2021 και προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα, ήταν τα βασικά αντικείμενα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραμμένος παρουσίασε το νομοσχέδιο για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η ενοποίηση των δύο ανεξάρτητων Αρχών με αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Σημειώνεται ότι κατά την σύσταση της ΕΑΑΔΗΣΥ (2011),  στόχος ήταν να δημιουργηθεί μία ενιαία ανεξάρτητη Αρχή για όλα τα θέματα δημοσίων συμβάσεων, στην οποία επρόκειτο να ανατεθεί και η εξέταση των προδικαστικών προσφυγών στο πλαίσιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Με την προτεινόμενη ενοποίηση επανερχόμαστε στο αρχικό σχήμα από το οποίο απέκλινε η προηγούμενη Κυβέρνηση δημιουργώντας μία δεύτερη Αρχή, την ΑΕΠΠ, δηλαδή την ενιαία αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις από μία ανεξάρτητη Αρχή.

Επιπλέον, ο φόρτος εργασίας της ΑΕΠΠ έχει αυξηθεί δυσανάλογα σε σχέση με αυτόν της ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία (ΕΑΑΔΗΣΥ) παρόλ’ αυτά διαθέτει υψηλού επιπέδου προσωπικό και «τεχνογνωσία» τα οποία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου σχήματος, το οποίο θα έχει αποτελεσματικότερη και πιο ορθολογική δομή.

Προτείνεται ένα οργανωτικό σχήμα που α) είναι το πιο λιτό δημοσιονομικά και β) είναι το απολύτως απαραίτητο για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας και των δύο ενοποιούμενων αρχών. Στο πλαίσιο αυτό διατηρούνται όλες οι θέσεις εργασίας του ειδικού επιστημονικού και λοιπού διοικητικού προσωπικού των ενοποιούμενων Αρχών, καθώς και το ήδη υπηρετούν προσωπικό.

Έχοντας υπόψη την αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ σε εκκρεμείς διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και την ανάγκη απρόσκοπτης προόδου των διαδικασιών αυτών και τήρησης συγκεκριμένων προθεσμιών (όπως επιβάλλεται και από τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ), επελέγη η διατήρηση του σχήματος λειτουργίας της νέας ενιαίας αρχής, εντός του πλαισίου του ν. 4412/2016, που είναι πλέον το ενιαίο κύριο νομοθέτημα για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ενόψει της ενεργοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης το ζήτημα της ανάθεσης (και εκτέλεσης) των δημοσίων συμβάσεων αποκτά μείζονα σημασία για την υλοποίηση των δράσεων που θα ενταχθούν στην χρηματοδότηση.  Στο πλαίσιο αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη για: Επιτάχυνση των διαδικασιών, ενόψει των ασφυκτικών προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και απόλυτη διαφάνεια και τήρηση των κανόνων του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, κατά την απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ