Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Αβραμόπουλος: Τροποποίηση του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν με Βουλγαρία και Ρουμανία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ένα νέο πρόγραμμα επανεγκαταστάσεων, δυναμικότητας 50.000 ανθρώπων, αλλά και την τροποποίηση του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν παρουσίασε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικής Ασφάλειας και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, καλώντας, δε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να κάνει δεκτές στον χώρο Σένγκεν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Ο Έλληνας Επίτροπος υπογράμμισε ότι, παρά τη σημαντική συνολική κάμψη των μεταναστευτικών ροών, η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει σε εγρήγορση, όπως υποδεικνύεται και από την πρόσφατη αύξηση της εισόδου μεταναστών στην Ισπανία και τη Ρουμανία. Υπογράμμισε, δε, ότι οι κοινές προσπάθειες που γίνονται με γνώμονα την κοινή ευθύνη, δίνουν τη δυνατότητα για σαφή πρόοδο στους τομείς της αλληλεγγύης, των νομίμων οδών μετανάστευσης, αλλά και των επιστροφών.

«Έχουμε καταφέρει να μετεγκαταστήσουμε περίπου 30.000 άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη διεθνούς προστασίας. Η αλληλεγγύη δεν σταματάει όμως εδώ. Όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να συνεχίσουν να δείχνουν αλληλεγγύη. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει θα διασφαλίσουν ότι οι μετεγκαταστάσεις όλων όσοι είναι επιλέξιμοι και έφθασαν μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα και την Ιταλία θα πραγματοποιηθούν άμεσα. Επίσης, καλώ τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να δείχνουν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Ιταλία για όσα άτομα χρήζουν προστασίας και μετά από αυτή την ημερομηνία», υπογράμμισε ο κ. Αβραμόπουλος, επιμένοντας παράλληλα και στην ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου και του Κοινού Συστήματος Ασύλου, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα νέο σύστημα, το οποίο θα μπορεί να αντέξει στον χρόνο.

Ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των νομίμων οδών μετανάστευσης, λέγοντας ότι «η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι είναι έτοιμη να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί μαζί με τρίτες χώρες, και ιδιαίτερα της Αφρικής». « Οι άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη για προστασία δεν θα πρέπει να διακινδυνεύουν τις ζωές τους ή να εξαρτώνται από τους αδίστακτους διακινητές. Η επανεγκατάσταση θα πρέπει να γίνει το βασικό εργαλείο για την παροχή προστασίας προς τους πρόσφυγες», προσέθεσε με νόημα.

Προανήγγειλε, δε, ότι ως το τέλος του χρόνου σχεδόν 23.000 άτομα θα έχουν επανεγκατασταθεί, πλην όμως, επειδή πάνω από 65 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι παγκοσμίως, η Ε.Ε. θα πρέπει να συνεχίσει να δείχνει αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και προς τις χώρες που τους φιλοξενούν. «Γι’ αυτόν τον λόγο προτείνουμε σήμερα ένα νέο πρόγραμμα για 50.000 επιπλέον θέσεις επανεγκατάστασης διαθέτοντας 500 εκατομμύρια ευρώ, και στηριζόμαστε στα κράτη μέλη ώστε να προχωρήσουν σε σημαντικές δεσμεύσεις», τόνισε.

«Η κοινή πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ αποτελεί ένα ακόμα βασικό εργαλείο τόσο για την κινητικότητα όσο και για την πρόληψη απειλών για την ασφάλεια ή κινδύνων από την παράτυπη μετανάστευση. Πρέπει να εξετάσουμε αν υφιστάμενη πολιτική θεωρήσεων ανταποκρίνεται στις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις», προσέθεσε ο κ. Αβραμόπουλος και επανέφερε, παράλληλα, το ζήτημα της εντατικοποίησης των επιστροφών όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. «Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, με λιγότερες από τις μισές αποφάσεις επιστροφών να εφαρμόζονται στην πράξη, υπονομεύει την αξιοπιστία του συνόλου της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή διαθέτει διευρυμένη εντολή για τις επιστροφές, η οποία πρέπει να εφαρμοσθεί πλήρως και να δημιουργηθεί μια πραγματική Διεύθυνση Επιστροφών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσουν τις πολιτικές επιστροφών, ενώ από την πλευρά μας τους παρέχουμε κάθε στήριξη προς τον σκοπό αυτό», είπε ο κ. Αβραμόπουλος με νόημα. Ακόμα, επέμεινε και για την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας στο σκέλος των επανεισδοχών με τις χώρες προέλευσης.

«Η κινητικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε, αλλά μπορούμε να τη διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά. Σε αυτή τη βάση, προτείνουμε την περαιτέρω ενίσχυση και προστασία της Σένγκεν, που επιτρέπει σε περισσότερους από 400 εκατομμύρια ανθρώπους να μετακινούνται ελεύθερα. Η Σένγκεν είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και βασικό στοιχείο της είναι η απουσία εσωτερικών συνοριακών ελέγχων. Σε έναν χώρο όπου τα άτομα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα, η επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα είναι και πρέπει να παραμείνει εξαίρεση, μόνο και πάντα ως μέτρο έσχατης λύσης», είπε σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της Σένγκεν ο Έλληνας Επίτροπος, προσθέτοντας ότι στοίχημα είναι η εύρεση σημείου ισορροπίας μεταξύ δύο στοιχείων: της ελευθερίας μετακίνησης και της ανάγκης για ευελιξία στην αντιμετώπιση των σημαντικών απειλών για την ασφάλεια.

«Σήμερα προτείνουμε την τροποποίηση του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν ώστε να διατηρήσουμε την ισορροπία αυτή. Η εμπειρία έχει δείξει, μέσα και από τις επανειλημμένες τρομοκρατικές επιθέσεις, ότι τα κράτη μέλη επαναφέρουν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους για αντιμετωπίσουν αυτές τις σοβαρές απειλές για την ασφάλεια», σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος. «Θέλω να είμαι σαφής. Δεν προτείνουμε απλά την επιμήκυνση των προθεσμιών. Προτείνουμε μια αλλαγή στο καθεστώς που εφαρμόζεται ενώ παράλληλα διατηρούμε και σεβόμαστε τις θεμελιώδεις αρχές και το πνεύμα της Σένγκεν για να διασφαλίσουμε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εσωτερικών συνόρων», τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος.

«Περισσότερο ισχυρή Σένγκεν σημαίνει και περισσότερο ενιαία Σένγκεν. Για τον λόγο αυτό, καλώ το Συμβούλιο να προχωρήσει στην απόφαση για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Σένγκεν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Επίτροπος, λέγοντας επίσης ότι αυτό «δεν είναι μόνο πολιτικά δίκαιο. Είναι και αναγκαίο από πλευράς ασφάλειας. Γιατί η εσωτερική ασφάλεια ενός κράτους μέλους αφορά στην εσωτερική ασφάλεια όλων των κρατών μελών».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τα όσα είπε χθες στη Σορβόνη αναφορικά με το όραμά του για την Ευρώπη ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Αβραμόπουλος χαιρέτισε τη σύγκλιση μεταξύ των προτάσεων του Γάλλου προέδρου και της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας, την οποία η Κομισιόν εφαρμόζει εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια. «Στηριζόμαστε στη Γαλλία για να υιοθετηθεί σύντομα μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, όπως γνωρίζετε, ενθαρρύνω τη στενότερη συνεργασία σε θέματα πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Οι ιδέες που εξέφρασε ο κ. Μακρόν σε όλα αυτά τα ζητήματα θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε μαζί», σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ