Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

«Έχει φτάσει η ώρα της ανάπτυξης» τόνισε ο Κατρούγκαλος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, τόνισε από τη Χερσόνησο του Ηρακλείου ότι «ύστερα από επτά χρόνια καταστροφικής λιτότητας έχει φτάσει η ώρα της ανάπτυξης», σε χαιρετισμό του στο «Go In Crete» που οργανώνει η Eurobank, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας την ευκαιρία σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με αγοραστές ελληνικών προϊόντων από τη διεθνή αγορά.

Στην αρχή, ο κ. Κατρούγκαλος συνεχάρη τους οργανωτές για τη λαμπρή πρωτοβουλία, όπως είπε, της σύγκλησης της ημερίδας και τόνισε: «Οι στόχοι μας είναι κοινοί: η οργάνωση της εξωστρέφειας της χώρας μας στο εξωτερικό, με σκοπό την επιτυχία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και την προώθηση συνεργειών με ομογενείς αλλοδαπές επιχειρήσεις. Οι κλάδοι των αγροτοδιατροφικών προϊόντων και των φυσικών καλλυντικών που κυρίως εκπροσωπούνται στο συνέδριο αυτό, αποτελούν κατεξοχήν τομείς με τεράστιο δυναμικό προς την κατεύθυνση αυτή».

Συνεχίζοντας τόνισε πως «η άσκηση της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας έχει θέσει στο επίκεντρο της, συνεκτικά και συναρθρωμένα προς την πολιτική διπλωματία, την προώθηση της οικονομικής διπλωματίας» και επισήμανε προς την κατεύθυνση αυτή «συνεργαζόμαστε με τα παραγωγικά υπουργεία για να εξασφαλίσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους».

72e8ecefbd566a96cf8c4dcf401a672f

«Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, διότι ύστερα από επτά χρόνια λιτότητας, που επιβλήθηκαν από τις μνημονιακές πολιτικές, η χώρα είναι έτοιμη να περάσει σε μία φάση δίκαιης ανάπτυξης, στηριγμένης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Συνεργαζόμαστε αρμονικά με τα παραγωγικά υπουργεία για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ενιαίο πρόσωπο της εξωστρέφειας αυτής, την ορθή στοχοθέτηση και τη συνέχεια», τόνισε χαρακτηριστικα.

Στη συνέχεια μίλησε για την οικονομική διπλωματία και σημείωσε ότι η προσπάθεια έχει ως κύριους άξονες την προώθηση των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων, την υποστήριξη της επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ενίσχυση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την ενδυνάμωση και ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της Ελλάδος ως κόμβου στις μεταφορές και στις διαδρομές των ενεργειακών αγωγών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κλειδί στην υλοποίηση των στόχων της οικονομικής διπλωματίας είναι αναντίρρητα, ο εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα επιβάλλεται και επιδιώκεται την εποικοδομητική συνεργασία των εμπλεκομένων στο εγχείρημα της εξωστρεφούς οικονομικής πολιτικής, δηλαδή του κράτους και των επιχειρήσεων.

Ακολούθως, ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρθηκε στον βραχίονα της ενεργούς δράσης και στήριξης της οικονομικής διπλωματίας που, όπως είπε, συντίθεται από τα 56 γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του υπουργείου Εξωτερικών σε χώρες του εξωτερικού, με τα 150 εξειδικευμένα στελέχη του.

c184cf3f84122a8648c052bfbded9949

Επίσης, τόνισε πως η άσκηση της ιεραρχημένης πολιτικής του υπουργείου εδράζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

-Υποστήριξη των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων για διείσδυση στις ξένες αγορές.
-Επιχείρηση προσανατολισμού των επιχειρήσεων για τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων και στις νέες αγορές αναδυόμενων οικονομιών.
-Προβολή και επικοινωνία του επενδυτικού θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με την Enterprise Greece, το υπουργείο Οικονομίας και τον αρμόδιο υφυπουργό Στέργιο Πιτσιόρλα για προσέλκυση επενδύσεων στη βάση ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας.
-Συστηματική παρακολούθηση της πορείας ελληνικών εξαγωγών και των σχετικών δυνατοτήτων, μέσω και της αξιοποίησης της διαδικτυακής πύλης www.agora.mfa.gr,
-Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των 56 γραφείων ΟΕΥ μέσω της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 με ορατά μετρήσιμα αποτελέσματα.
-Ειδικά δε, για το διπλωματικό προσωπικό των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, σημείωσε ότι έπειτα από ενέργειες της κυβέρνησής, επαναλήφθηκε κατά τον Φεβρουάριο του 2016 και μετά από παρέλευση σχεδόν 9ετίας, ο διαγωνισμός για την εισαγωγή νέων εισακτέων μέσω του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
-Οργανωση Μεικτών Διϋπουργικών Επιτροπών και Ανώτατων Συμβουλίων Συνεργασίας, που στόχο έχουν την υπογραφή συμφωνιών για την εμβάθυνση και εδραίωση του υπόβαθρου των διμερών πολιτικών/οικονομικών σχέσεων που διανοίγουν καινούργιους δρόμους πρόσβασης σε υπάρχουσες αλλά και νέες αγορές.
-Υλοποίηση διμερών πολιτικών συναντήσεων υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο εφαρμογής στρατηγικού σχεδίου κλιμακούμενων δράσεων για προώθηση των στόχων εξωτερικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεκδίκηση ενεργού ρόλου στο πλέγμα λειτουργίας της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς και των διαδρομών διέλευσης των αγωγών που συλλειτουργούν αθροιστικά και πολλαπλασιαστικά στην ισχυροποίηση της γεωοικονομικής και γεωστρατηγικής θέσης μας.
-Παρακολούθηση Ομάδων Εργασίας για την εξωστρέφεια, την προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
-Συντονισμός, συνεργασία και υποστήριξη δραστηριοτήτων με πρόσημο εξωστρέφειας άλλων υπουργείων, και κυρίως με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
-Συντονισμός και επικούρηση των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα.

57192cc83ef1e707eabef5af7a5d4ae9

«Μολονότι άφησα αυτή την έκφανση της οικονομικής διπλωματίας τελευταία, επ’ ουδενί δεν είναι η λιγότερο σημαντική, μια που αφορά κατεξοχήν πρωτοβουλίες όπως η παρούσα» είπε και προσέθεσε:

«Περιμένουμε από όλες τις τράπεζες μας να ακολουθήσουν, επί του προκειμένου, το παράδειγμα της Eurobank να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος Go International και της επιμέρους έκφανσης του, το Go In Crete».

Επίσης, τόνισε ότι μετά από επτά χρόνια καταστροφικής λιτότητας, έχει φτάσει η ώρα της ανάπτυξης και σημείωσε πως το τέλος της πολιτικής αβεβαιότητας αποτελεί κρίσιμο, αλλά όχι τον μόνο παράγοντα που εξασφαλίζει τις ευοίωνες προοπτικές για κάτι τέτοιο.

Ακόμη υπενθύμισε ότι πριν από λίγο καιρό ψηφίσθηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που καθιερώνει ασφαλές, προβλέψιμο και σταθερό οικονομικό περιβάλλον για τους επενδυτές και αναφέρθηκε και σε άλλους καθοριστικούς παράγοντες.

«Με αισιοδοξία λοιπόν να προσανατολιστούμε από τώρα στη νέα Ελλάδα μετά το τέλος της επιτροπείας, να εξασφαλίσουμε τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας μας προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που δεν θα στηρίζεται στη δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση με δανεικά, αλλά στα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας» κατέληξε στον χαιρετισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ