Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: «Οι ανεμογεννήτριες δεν έχουν θέση στα Άγραφα»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ανοίγει ο δρόμος ώστε προστατευόμενες περιοχές Natura, να εξαιρεθούν από τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών. Ειδικότερα, αρνητική είναι η γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για ανεμογεννήτριες στα βουνά των Αγράφων.

Συγκεκριμένα, αρνητική είναι η γνωμοδότηση για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Αιολικών Σταθμών «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» και «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2430002 «Όρη Άγραφα» του δικτύου NATURA 2000. Η γνωμοδότηση είναι κοινή για τα δυο έργα, που αφορούν δυο αιολικούς σταθμούς, που απέχουν μόλις 3,5 χιλιόμετρα μεταξύ τους.

Η απόφαση αυτή κρίνεται σημαντική, μετά και τις αποφάσεις για τις ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα και τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια. Πολλοί κάτοικοι και περιβαλλοντικοί φορείς σε διάφορες περιοχές της χώρας εξεγείρονται και φοβούνται ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σ΄ ένα ανεξέλεγκτο δάσος ανεμογεννητριών, καταστρέφοντας περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, βιοτόπους αγρίων ζώων και μεταναστευτικών πουλιών.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ κ.ά. έχουν επισημάνει ότι οι εκχερσώσεις και το βουητό των ανεμογεννητριών, ενδέχεται να προξενούν τεράστια προβλήματα στα άγρια ζώα και πουλιά, που αναγκάζονται ν΄απομακρυνθούν από τους βιοτόπους και να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές. Υπενθυμίζουμε πως υπήρξε κι άλλη περίπτωση απόρριψης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις νησίδες του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Στη μελέτη τονίζεται πως το έργο ενδέχεται να έχει επιπτώσεις τόσο στο, εξαιρετικά απειλούμενο, Όρνιο (Gyps fulvus)  όσο και σε άλλα αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας με παρουσία στην περιοχή NATURA, όπως είναι η Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos), το Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) κι η πεταλούδα Parnassius apollo. Επισημαίνονται, δε, οι σωρευτικές επιπτώσεις από τον μεγάλο αριθμό ανεμογεννητριών, που σχεδιάζονται και στις όμορες κορυφές των Αγράφων.

Η εξέλιξη αυτή από την πλευρά της επιτροπής του υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, όπως τονίζεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, έχει εξαιρετική σημασία κι αποτελεί σταθμό προς την κατεύθυνση της ορθής χωροθέτησης των αιολικών σταθμών με γνώμονα τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα την ορνιθοπανίδα.

Η γνωμοδότηση σημειώνει, πως δεν ικανοποιείται η βασική πρόβλεψη της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), η οποία ορίζει πως ένα σχεδιαζόμενο έργο σε περιοχή NATURA μπορεί να εγκριθεί μόνο αν προκύπτει βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα παραβλέψει την ακεραιότητά της προστατευόμενης περιοχής.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ