Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Εκτίμηση της ποσότητας νερού στα ποτάμια με βάση τις θέσεις των ψαριών!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η έναρξη του ερευνητικού έργου FlowTech πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2021 με συνολική διάρκεια τρία έτη. Βασική προτεραιότητα του έργου είναι η εκτίμηση ποσοτήτων νερού σε ποτάμια με γνώμονα το περιβάλλον ενσωματώνοντας καινοτόμες πρακτικές, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κοινωνιών που στηρίζονται σε αυτά.

Με τόσες ανταγωνιστικές χρήσεις του νερού, δημιουργείται έντονα η ανάγκη ανάπτυξης διαχειριστικών σχεδίων με στόχο τη βιωσιμότητα και τη διασφάλιση μέτρων προστασίας από ανεξέλεγκτες τροποποιήσεις. Διεθνώς έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό οι περιβαλλοντικές ανάγκες νερού σε διαχειριστικά σχέδια. Οι ενέργειες αυτές απαιτούν χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων ώστε να έχουν θετικό αντίκρισμα.

EN
FLOWTECH

Πρωτοτυπία του Ερευνητικού Έργου

Στο πλαίσιο του έργου FlowTech θα εφαρμοστεί τεχνολογία αιχμής για την εκτίμηση βασικών υδραυλικών παραμέτρων (βάθος, ταχύτητα) που διαμορφώνουν τα κριτήρια για την ομαλή διαβίωση συγκεκριμένων υδρόβιων οργανισμών (ενδείκτες). Σε αντίθεση με τις κλασικές προσεγγίσεις οι οποίες έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε εργατικό δυναμικό, στη τεχνολογία αυτή προβλέπεται η καταγραφή με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων για την λήψη υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας (RGB) φωτογραφιών και βίντεο, καθώς και ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTMs) με τεχνικές φωτογραμμετρίας.

ONNNN

Επιπλέον, θα κατασκευαστεί πλατφόρμα που θα φιλοξενεί ακουστικές τεχνολογίες για μετρήσεις βάθους και ταχύτητας με βάση τις θέσεις των ψαριών, σε συνδυασμό με μια πολύ υψηλής ακριβείας συσκευή δορυφορικής πλοήγησης (RTKGPS), για την ενίσχυση της ακρίβειας των δεδομένων θέσης. Για την αναγνώριση των ψαριών θα τοποθετηθεί κάμερα στην πλατφόρμα, σε κατακόρυφη θέση με φορά προς τα κάτω. Ταυτόχρονα θα καταγράφονται δεδομένα σε επίπεδο κυρίαρχου υποστρώματος.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα σε ποτάμια όπου έχουν κατασκευαστεί φράγματα πριν το 1995 δεν υπήρχε πρόβλεψη εκτίμησης οικολογικών παροχών με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί μη αναστρέψιμες επιπτώσεις. Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση για την εκτίμηση των οικολογικών παροχών θεσπίστηκε μόλις το 2008 σχετικά με τη λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών έργων, ενώ το 2011 ενσωματώθηκε ο κανόνας του ελάχιστου βάθους σε περίπτωση ύπαρξης σημαντικών ειδών ιχθυοπανίδας. Από το έργο αυτό πρόοδος αναμένεται να υπάρξει με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων σε εθνικό επίπεδο.

Γενικά Χαρακτηριστικά:
Φορέας Υποδοχής έργου: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Έναρξη έργου: Μάρτιος 2021
Διάρκεια έργου: 36 Μήνες

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ