Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

900 εκατ. ευρώ θα «ρίξουν» οι τράπεζες στην αγορά των στεγαστικών δανείων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Το μέσο στεγαστικό δάνειο κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 70.000 - 90.000, οι επτά στις δέκα αιτήσεις εγκρίνονται, ενώ η ιδία συμμετοχή του δανειολήπτη θα πρέπει να ανέρχεται περίπου στο 25% της αξίας του ακινήτου.

Εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί από αρμόδια τραπεζικά στελέχη ανεβάζουν τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στο συγκεκριμένο τομέα στα 900 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Το ενδιαφέρον το νοικοκυριών, όπως έχουν επισημάνει τραπεζικά στελέχη σε επίσημες παρουσιάσεις τους, είναι ακόμη μεγαλύτερο, αλλά ο μεγάλος χρόνος εκταμίευσης ενός στεγαστικού δανείου που το 2020 ξεπερνούσε τους 4 μήνες αποτελεί έναν από τους ανασταλτικό παράγοντα. Χρόνος που εκτιμάται ότι θα μειωθεί δραστικά καθώς η αγορά και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται (δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια) επανέρχονται πλέον στην κανονικότητα μετά την λήψη των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας αλλά και της σταδιακής ψηφιοποίησης των διαδικασιών.

Η διαδικασία για να πάρει κάποιος στεγαστικό δάνειο περιλαμβάνει τα εξής βασικά στάδια:

1. Υποβολή αίτησης δανείου

2. Οικονομική Προέγκριση

3. Τεχνικός και Νομικός έλεγχος του ακινήτου

4. Υπογραφή του συμβολαίου αγοράς με τον πωλητή

5. Τελική Έγκριση

6. Υπογραφή της σύμβασης του δανείου

7. Εγγραφή προσημείωσης του ακινήτου

8. Εκταμίευση του δανείου

Τα προβλήματα που καθυστερούν τη διαδικασία

Τα προβλήματα που συνήθως εντοπίζονται στη διαδικασία αγοράς του ακινήτου και αποτελούν πολλές φορές αιτίες καθυστέρησης, προσδιορίζονται στα ακόλουθα:

– Μη πλήρη οικονομικά στοιχεία και ασάφειες εισοδημάτων και υποχρεώσεων κατά την αξιολόγηση της οικονομικής προέγκρισης.

– Καθυστέρηση στην εύρεση του προς αγορά ακινήτου ή αλλαγές του ακινήτου ενδιαφέροντος κατά την διαδικασία.

– Ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ακινήτου.

– Προβλήματα τεχνικής και νομικής φύσης του ακινήτου (αυθαίρετα τμήματα, ασυμφωνίες στα έγγραφα, προβλήματα ταυτοποίησης ακινήτου, βάρη στο ακίνητο, κ.λ.π). Οι πιο σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται κατά την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

– Διαδικασία υπογραφής συμβολαίου αγοράς και διεκπεραίωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

– Χρονοβόρα διαδικασία μεταγραφής των συμβολαίων αγοράς στα κατά τόπους Κτηματολογικά γραφεία / Υποθηκοφυλακεία.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ