Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

ΕΛΣΤΑΤ: Βαθύτερη η ύφεση το 2020, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αναθεώρησε το ποσοστό της ύφεσης του 2020 η ΕΛΣΤΑΤ, ανακοινώνοντας ότι διαμορφώθηκε στο 9% και όχι στο 8,2% που εκτιμούσε τον περασμένο Μάρτιο. 

Σύμφωνα με τα τελευταία, αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2020 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 9,0% σε σχέση με το 2019, έναντι μείωσης 8,2% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο.

Η αναθεώρηση των στοιχείων των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών έγινε μετά την αξιοποίηση νέων, επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές, όπως:

• Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των Ερευνών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων για το έτος 2018.
• Επικαιροποίηση εκτιμήσεων για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη 2018-2019 και ενσωμάτωση νέων εκτιμήσεων για το έτος 2020.
• Ενσωμάτωση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων για το έτος 2018.
• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων εξωτερικού εμπορίου για τα έτη 2019-2020.
• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2012-2020.
• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων με τη χρήση διοικητικών φορολογικών στοιχείων
για τα Μη–Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για τα έτη 2018-
2020.
• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων για τους κλάδους της Γεωργίας, Δασοκομείας και Αλιείας για τα έτη 2018-2020.
• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων βραχυχρόνιων δεικτών για τα έτη 2019-2020.
• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων απασχόλησης για τα έτη 2018-2020.

Τα στοιχεία για το έτος 2020 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2020 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 5,5% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 3,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2020 σε όρους όγκου παρουσίασαν μείωση κατά 7,6% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 6,8% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2020 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε μείωση κατά 9,8% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 9,6% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ