Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας – Αυτά είναι τα πρόστιμα για εργοδότες και επιχειρήσεις

Με ποια κριτήρια και σε ποιες περιπτώσεις θα επιβάλλονται οι κυρώσεις

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, με την οποία κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας(ΣΕΠΕ).

Τα κριτήρια:

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων), συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:

-η σοβαρότητα της παράβασης

-ο αριθμός εργαζομένων

-η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις

-o αριθμός των εργαζομένων που θίγονται

-το μέγεθος της επιχείρησης

-το καθεστώς απασχόλησης

-η υπαιτιότητα

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και βάσει του αριθμού των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται, ως εξής:

-σε μικρές επιχειρήσεις (1-10 εργαζόμενοι)

-σε μεσαίες επιχειρήσεις (11-20, 21-50 εργαζόμενοι) και

-σε μεγάλες επιχειρήσεις (51-150, 151-250 και 251 και άνω εργαζόμενοι).

Το ύψος των προστίμων

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται, ανεξάρτητα από αριθμό των θιγομένων, ως εξής:

α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

-300 ευρώ για χαμηλές,

-500 ευρώ για σημαντικές,

-1.000 ευρώ για υψηλές και

-1.800 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

-400 ευρώ για χαμηλές,

-800 ευρώ για σημαντικές,

-1.200 ευρώ για υψηλές και

-2.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

-800 ευρώ για χαμηλές,

-1.500 ευρώ για σημαντικές,

-2.000 ευρώ για υψηλές και

-3.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

-1.000 ευρώ για χαμηλές,

-2.000 ευρώ για σημαντικές,

-2.500 ευρώ για υψηλές και

-4.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

-1.500 ευρώ για χαμηλές,

-2.500 ευρώ για σημαντικές,

-3.000 ευρώ για υψηλές και

-6.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

-2.000 ευρώ για χαμηλές,

-3.000 ευρώ για σημαντικές,

-4.000 ευρώ για υψηλές και

-8.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

Ως προς τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης επί τον αριθμό των θιγόμενων εργαζομένων.

Σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την επιχείρηση/εργοδότη, το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις.

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση:

 

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ