Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Το σχέδιο για αιγιαλό και παραλία στη Βουλή – Αυστηροποίηση του πλαισίου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • Αναλυτικά τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τον αιγιαλό και την παραλία
  • Τι προβλέπεται με άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε χθες Παρασκευή (5/4) στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο, που προβλέπει αυστηροποίηση του πλαισίου και περιέχει σημαντικές αλλαγές σχετικά με τη χρήση, τα έργα και τον χωροταξικό προσδιορισμό του αιγιαλού και της παραλίας.

Αναλυτικά το νομοσχέδιο προβλέπει:

– Ο αιγιαλός αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, που προστατεύεται από την πολιτεία, η οποία το διαχειρίζεται σύμφωνα με τη φύση του και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.

– Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, το πλάτος της παραλίας καθορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) και μέχρι (50) μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η πρόσβαση σ’ αυτόν και η απόλαυση της κοινοχρησίας του, και ν’ αποφευχθούν φαινόμενα υπέρμετρης δόμησης που εμφανίζουν οι ακτές σε άλλες χώρες της Μεσογείου (π.χ. Ισπανία).

– Επισημαίνεται ότι δεν θίγονται υφιστάμενα όρια του σχεδίου πόλης ή διαμορφωμένων, με ισχύουσα διοικητική πράξη, οικιστικών περιοχών ή οικισμών προϋφισταμένων του 1923.

– «Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς, η οποία προκύπτει από τη μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, η οποία οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή νόμιμα τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραμμή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάμενου αιγιαλού.

– Προβλέπεται η ύπαρξη ελεύθερης διόδου αν μεταξύ αιγιαλού και δημοσίας οδού παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο.

– Προβλέπεται η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού προς τις δημοτικές επιχειρήσεις.

– Περιορίζεται στα 300 τ.μ., κατ’ ανώτατο όριο, από 500 τ.μ. που είναι σήμερα, η έκταση αιγιαλού, παραλίας, όχθης κ.λπ., για κάθε παραχώρηση απλής χρήσης, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

– Απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τριών (3) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των 150 τ.μ.

– Επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες, επιφάνειας μέχρι 100 τ.μ. για εποχιακή χρήση διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών.

Άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, προβλέπεται:

– Η εξαίρεση από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όσων έλαβαν αναδρομικά ειδικών μισθολογίων και την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης με την παρακράτηση φόρου 20% που έχει προηγηθεί.

– Παρατείνεται και για το 2019 η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Επίσης, παρατείνεται ομοίως η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών κατά την προαναφερόμενη περίοδο.

– Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου το από 27/2/2019 νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας, για την εισφορά σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

– Προβλέπεται η επιβολή φόρου με συντελεστή 10% στα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα από αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα (του άρθρου 25 του ν 27/1975), καθώς και στα μπόνους που δίνουν στα στελέχη τους οι συγκεκριμένες εταιρείες.

(Ναυτεμπορική)

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ