Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,2 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό το 2018

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,237 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δωδεκάμηνο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2018, έναντι του αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,604 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών. Το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2017 το πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχονταν σε 1,940 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 2,316 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,911 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019 και ελλείμματος 4,268 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53,682 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,483 δισ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2018 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,042 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 267 εκ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 αύξηση, έναντι του στόχου, παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 0,3%,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 89 εκατ. ευρώ ή 2,5%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 89 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

ε) Φόρος ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 2,7%,

στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 48 εκατ. ευρώ ή 11,0%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 64 εκατ. ευρώ ή 5,9%,

θ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 46 εκατ. ευρώ ή 11,3%,

ι) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 10,1%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 175 εκατ. ευρώ ή 9,0%,

β) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 29 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 1,0%,

δ) ΦΠΑ καπνού κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

ε) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 8,4%,

στ) Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,8%,

ζ) Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 79 εκατ. ευρώ ή 2,7%,

η) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 122 εκατ. ευρώ ή 27,4%,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,3%,

ι) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 16 εκατ. ευρώ ή 43,2%,

ια) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1,133 δισ. ευρώ ή 82,9%. ( καθώς ποσό ύψους 1,115 δισ. ευρώ που αφορά την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών θα εισπραχθεί τον Ιανουάριο του 2019 αντί για τον Δεκέμβριο του 2018 που είχε προϋπολογισθεί).

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 3,680 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 962 εκ. ευρώ από το στόχο (4,642 δισ. ευρώ). Επιπλέον στο δωδεκάμηνο έχουν πραγματοποιηθεί και επιστροφές εσόδων της τάξης των 1,900 δισ. ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών (πίνακας 1Β).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,639 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,216 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,210 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,243 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,422 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 922 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Δεκέμβριο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 20 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ λοιπών κατά 47 εκατ. ευρώ,

γ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ,

δ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 11 εκατ. ευρώ,

ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 18 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 14 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Δεκέμβριο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 40 εκατ. ευρώ,

β) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 72 εκατ. ευρώ,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 19 εκατ. ευρώ,

δ) Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 18 εκατ. ευρώ,

στ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 126 εκατ. ευρώ,

ζ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 95 εκατ. ευρώ,

η) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 16 εκατ. ευρώ,

θ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1,131 δισ. ευρώ.

Η απόκλιση από το στόχο στο Δεκέμβριο 2018, η οποία επηρεάζει και τα σωρευτικά μεγέθη, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ποσό ύψους 1,115 δισ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την περίοδο 2026-2046 και το οποίο θα εισπραχθεί τον Ιανουάριο 2019 αντί του Δεκεμβρίου που είχε προϋπολογισθεί. Το γεγονός αυτό δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση στο τρέχον έτος καθόσον αφορά έσοδα σε μεταγενέστερα έτη.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 788 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,321 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 499 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 486 εκατ. ευρώ από το μηνιαίο στόχο (985 εκατ. ευρώ). Επιπρόσθετο ποσό ύψους 307,9 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν στα 55,998 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,077 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (57,075 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49,761 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 564 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για λοιπές παροχές κατά 286 εκατ. ευρώ (οι οποίες αφορούν σε εφάπαξ χρηματικά ποσά του ν. 4575/2018 άρθρα 10-14, τα οποία θα πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2019 αντί του Δεκεμβρίου του 2018 που είχε αρχικά προϋπολογισθεί) και οι λειτουργικές δαπάνες κατά 243 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 308 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 6,237 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 513 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11,090 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1,731 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,347 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 693 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,743 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1,038 δισ. ευρώ.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ