Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

«Καμπάνες» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε:

– Την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στην ATTICA BANK ΑΤΕ για μη επαρκείς γνωστοποιήσεις στις οικονομικές της καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2015, σημαντικών αβεβαιοτήτων ως προς τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.
-Την επιβολή προστίμου ύψους 7.000 ευρώ στην Alpha Bank για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 1 και 2, της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25, παρ. 5, του ν. 3606/2007 κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της
– Την παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρεία INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4209/2013 όπως ισχύει.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ