Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Ιαματικές Πηγές Ελλάδας: συστήνεται νέα ανώνυμη εταιρεία με προίκα 5 εκατ. ευρώ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Α.Ε.» (ΙΠΕ ΑΕ) με προίκα 5 εκατομμύρια ευρώ, κατανεμημένη σε ονομαστικές μετοχές, συστήνεται, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, που κατατέθηκε στη Βουλή κι αναμένεται να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η ΙΠΕ ΑΕ έχει σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση κι αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών και των εγκαταστάσεών τους.  Ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν εκατοντάδες ιαματικές πηγές στη χώρα μας (περίπου 900)αλλά ελάχιστες είναι εκμεταλλεύσιμες ή σε καλή κατάσταση.

Γνωστά είναι τα ιαματικά νερά Λουτρακίου, τα ιαματικά λουτρά Υπάτης, τα ιαματικά λουτρά στην Καβάλα στις Κρηνίδες, τα λουτρά του Πόζαρ στην Αριδαία, τα ιαματικά λουτρά στην Αιδηψό, τα λουτρά στην Ικαρία, τα ιαματικά λουτρά στα Μέθανα κ.ά. Επιπλέον, το διεθνές ενδιαφέρον για επενδύσεις πάνω στον τομέα των ιαματικών πηγών τόσο για λόγους υγείας όσο και για λόγους τουρισμού είναι μεγάλο.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού προβλέπεται ειδικό σήμα λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας και ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας κι αναζωογόνησης, με την τροποποίηση του άρθρου 17, νόμου 3498/2006.

Στο ίδιο νομοσχέδιο εξάλλου προβλέπεται κι η επισκεψιμότητα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, με σήματα για επισκέψιμο ζυθοποιείο, ελαιοτριβείο, τυροκομείο. Προβλέπεται στο ίδιο νομοσχέδιο σήμα προσβασιμότητας στις επιχειρήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, ακόμη και σήμα για τουριστικό κατάλυμα κατοικίδιων κ.ά.

Λουτρά Υπάτης

Η ΙΠΕ Α.Ε, θα διέπεται από ένα διττό καθεστώς μεταξύ του νόμου 2429/2005 περί δημοσίων επιχειρήσεων και συμπληρωματικά από τον νόμο 4598/2018 που αφορά στην αναμόρφωση του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών. Αδιευκρίνιστο παραμένει τι μέλλει γενέσθαι με την ΕΤΑΔ  σε ό, τι αφορά στην ακίνητη περιουσία στις ιαματικές πηγές.

Η εταιρεία για τις ιαματικές πηγές πρόκειται να εδράζει σε δήμο εντός περιφέρειας Αττικής κι εκεί μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα ιδιωτών, που βρίσκονται και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των 500 μέτρων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Ο.Τ.Α..

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται κατά 100% από το ελληνικό Δημόσιο σε λογαριασμό, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Οι μετοχές της Ι.Π.Ε. προβλέπεται πως δεν είναι μεταβιβάσιμες, με την εξαίρεση του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) που μεταβιβάζεται στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.  Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ι.Π.Ε. από τον Υπουργό Τουρισμού και τον Υπουργό Οικονομικών ή από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτούς.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ