Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Η τηλεργασία κερδίζει έδαφος στην αγορά εργασίας – Τι προβλέπει η νομοθεσία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αυξάνεται μήνα με τον μήνα ο αριθμός των εργαζόμενων που επιλέγουν την τηλεργασία και μάλιστα με δεδομένη την έξαρση της πανδημίας η κυβέρνηση έχει πάντα στο τραπέζι την επαναφορά του μέτρου στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάσχεση της διασποράς του κορονοϊού.

Τον Νοέμβριο από τους 2,4 εκατομμύρια εργαζόμενους, οι 250.465 απασχολούνταν με τηλεργασία. Από αυτούς οι 220.031 βρίσκονται στην Αττική και οι 19.252 στην κεντρική Μακεδονία.

Για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων με τηλεργασία υπάρχει πρόβλεψη για το ελάχιστο ύψος αποζημίωσης που καταβάλλουν οι εργοδότες, ώστε να καλύπτεται το κόστος εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας.

Η ελάχιστη αποζημίωση έχει καθοριστεί στα 28 ευρώ, που αναλύεται ως εξής: 13 ευρώ για την χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 10 ευρώ για το κόστος επικοινωνιών και 5 ευρώ για την συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Οι δαπάνες αυτές δεν αποτελούν αποδοχές του εργαζόμενου, αλλά δαπάνη που εκπίπτει για τον εργοδότη και δεν υπόκεινται σε φόρους ή τέλη, ούτε οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές επί αυτών.

Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί το δικαίωμα αποσύνδεσης του εργαζόμενου, ο οποίος από την πλευρά του δεσμεύεται σε συγκεγκριμένα χρονικά όρια ανταπόκρισης.

Η συμφωνία για τηλεργασία δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζόμενου και η απόδοση του εργαζόμενου ελέγχεται με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής του εργαζόμενου. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η χρήση κάμερας για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζόμενου.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ