Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Πράσινο φως από Ευρώπη για κανονιστικό πλαίσιο στις ψηφιακές πλατφόρμες

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πράσινο φως από τους ευρωβουλευτές για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τα κράτη – μέλη, με στόχο να θεσπιστούν κανόνες για τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και τα όρια δράσης τους στην ΕΕ.

Η πρόταση σχετικά με τη θέσπιση της νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές αγορές απαγορεύει ορισμένες πρακτικές, που εφαρμόζουν οι μεγάλες πλατφόρμες, όταν αυτές δρουν με την ιδιότητα του «ρυθμιστή πρόσβασης» στην αγορά.

Δίνει επίσης τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργεί ελέγχους στην αγορά και να επιβάλλει κυρώσεις στις επιχειρήσεις, που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες.

Το κείμενο, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 642 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 46 αποχές, φιλοδοξεί να θεσπίσει νέες υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που ισχύουν άμεσα για τις πλατφόρμες αυτές, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι αγορές είναι δίκαιες και ανοικτές.

Η πρόταση κανονισμού αφορά στις μεγάλες εταιρείες, που παρέχουν «βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας» κι οι οποίες είναι περισσότερο πιθανό να καταφύγουν σε αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές.

Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται οι διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τα κοινωνικά δίκτυα, οι μηχανές αναζήτησης, τα λειτουργικά συστήματα, οι διαδικτυακές υπηρεσίες διαφήμισης, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και οι υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο.

Ρυθμίζει εξαγορές, «μπισκότα» και διαφήμιση

Όλες οι παραπάνω πληρούν τα σχετικά κριτήρια έτσι ώστε να θεωρούνται «ρυθμιστές πρόσβασης» στην αγορά. Χάρη στους ευρωβουλευτές, το πεδίο εφαρμογής της πράξης διευρύνεται, για να συμπεριλάβει τους φυλλομετρητές ιστού (browsers), τους εικονικούς βοηθούς και την έξυπνη τηλεόραση.

Με εισήγηση των ευρωβουλευτών οι «ρυθμιστές πρόσβασης» καθορίζονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και επανεξετάζεται ο κατάλογος υποχρεώσεων και απαγορεύσεών τους, με τη συμπερίληψη νέων διατάξεων για τη στοχευμένη διαφήμιση και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

Ακόμη, εισάγονται περιορισμοί στις επιθετικές εξαγορές, που στοχεύουν στη διάλυση των μικρών επιχειρήσεων, πριν αυτές καταστούν απειλητικές ως ανταγωνίστριες. Τέλος, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας από την ΕΕ, ενώ καθορίζεται ο ρόλος των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και το ύψος των προστίμων.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ