Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για φακούς επαφής!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Νέες υδρόγελες, για την ανάπτυξη στείρων φακών επαφής, με σκοπό την οφθαλμική χρήση, κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Βιολογικής Ανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό τον συντονισμό του καθηγητή Σωτήρη Χατζηκακού.Η εφεύρεση αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συντονισμού και της συμμετοχής του Εργαστηρίου Βιολογικής Ανόργανης Χημείας στη Δράση “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κωδικό έργου: T1ΕΔΚ-02990.

Την ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μεταξύ άλλων αποτελούν οι Δρ Σωτήρης Χατζηκάκου καθηγητής Χημείας Τμήμα Χημείας ΠΙ, Δρ Χριστίνα Μπαντή Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Τμήμα Χημείας ΠΙ, Δρ Νικόλαος Κουρκουμέλης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής -Βιοφυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ΠΙ, Δρ Χριστίνα Παπαχριστοδούλου ΕΔΙΠ, Τμήμα Φυσικής ΠΙ . Επίσης στην ομάδα συμμετέχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ανόργανη Βιολογική Χημεία που λειτουργεί στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη συμμετοχή όλων των τμημάτων Χημείας της Ελλάδος και της Κύπρου.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ