Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Έρχονται οι νέες ταυτότητες – Πώς θα μοιάζουν

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ψήφισε την Πέμπτη 4 Απριλίου τον νέο Κανονισμό για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των τίτλων διαμονής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο αυτός θεσπίζει ελάχιστα  κοινά πρότυπα ασφαλείας, κάτι το οποίο σημαίνει πως οι νέες ταυτότητες θα συνεχίσουν να είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα και θα εκδίδονται κυρίως με ευθύνη των κρατών- μελών.

Κύριο μέλημα του Συμβουλίου ήταν κυρίως να εξαλειφθεί ο φόβος παραχάραξης των εν λόγω εγγράφων, κάτι που συμβαίνει εύκολα, ειδικά στις χάρτινες ταυτότητες, όπως είναι οι ελληνικές. Ωστόσο οι νέες ταυτότητες δεν είναι υποχρεωτικές καθώς δίνεται η επιλογή στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τα δικά τους έγγραφα, εφόσον όμως συμβαδίζουν με τα πρότυπα ασφαλείας 

Πως θα είναι οι νέες ταυτότητες

Οι νέες ταυτότητες θα μοιάζουν περισσότερο με τα νέα διπλώματα οδήγησης, καθώς θα διαθέτουν ειδικό τσιπ  ασφάλειας και ανέπαφης εφαρμογής με τη φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου. Θα ξεκινήσουν να εκδίδονται μέσα σε δύο χρόνια και σε βάθος δεκαετίας θα πρέπει να έχουν αντικαταστήσει τα τωρινά έγγραφα, με εξαίρεση των πολιτών που είναι άνω των 70.

id

  • τον τίτλο του εγγράφου στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους που το εκδίδει και σε μία τουλάχιστον άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης
  • σαφή αναφορά ότι το έγγραφο εκδίδεται για πολίτη της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ
  • τον αριθμό του εγγράφου
  • το όνομα [επώνυμο και όνομα (-τα)] του κατόχου
  • την ημερομηνία γέννησης του κατόχου
  • την εκδούσα αρχή
  • στην εμπρόσθια όψη, τον διψήφιο κωδικό χώρας του κράτους μέλους που εκδίδει το έγγραφο, τυπωμένο αρνητικά μέσα σε ένα μπλε παραλληλόγραμμο περιβαλλόμενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ