Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Η ορθότητα συγκρότησης των επιτροπών προσφύγων συζητήθηκε στο ΣτΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Οι προσφυγές του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, της ομάδας δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών και ενός Σύριου που έχει διαταχθεί η επαναπροώθησή του στην Τουρκία, συζητήθηκαν σήμερα Τρίτη στο ΣτΕ.

Όλοι οι προσφεύγοντες στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ζητούν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες συγκροτήθηκαν νέες ανεξάρτητες επιτροπές προσφυγών, ορίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας τους και ορίστηκαν τα πρόσωπα που τις συγκροτούν.

Κατά την ακροαματική διαδικασία οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι οι ανεξάρτητες επιτροπές προσφύγων είναι αντισυνταγματικές, καθώς το Σύνταγμα δεν επιτρέπει τη συμμετοχή εν ενεργεία δικαστών, ενώ παράλληλα η επιλογή των δικαστών έγινε από το γενικό Επίτροπο Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων και όχι μετά από κλήρωση ή από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Ο Σύριος υποστήριξε ότι είναι εσφαλμένη η αιτιολογία της απόφασης με την οποία αποφασίστηκε η επαναπροώθησή του στη Τουρκία και αμφισβήτησε ότι η Τουρκία παρέχει προστασία ασφαλούς χώρας την στιγμή μάλιστα όπου ο ίδιος έχει κακομεταχειριστεί.

Εξάλλου, ζητήθηκε να διαβιβαστεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου, πριν αποφανθεί οριστικά το ΣτΕ, να αποφανθεί προηγουμένως του ΔΕΕ επί των επιχειρημάτων τέθηκαν.

Με τη σειρά του το Ελληνικό Δημόσιο υποστήριξε ότι οι υπουργικές αποφάσεις και ο σχετικός νόμος αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη προστασία των αιτούντων άσυλο και κατά συνέπεια τα δύο Σωματεία δεν έχουν έννομο συμφέρον για να προσφύγουν στο ΣτΕ, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι οι ανεξάρτητες επιτροπές προσφυγών στις οποίες συμμετέχουν δικαστές είναι συνταγματικά συγκροτημένες.

Ακόμη, το Δημόσιο υποστήριξε ότι σωστά έκριναν οι ανεξάρτητες επιτροπές προσφυγών, σύμφωνα με τα διπλωματικά έγγραφα ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα, αφού φιλοξενεί 2,7 εκατομμύρια Σύριους σε καταυλισμούς.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Δημοσθένης Πετρούλιας και εισηγήτρια η πάρεδρος Ευσταθία Σκούρα), επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ