Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Απλοποιείται η καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων των αποδήμων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Απλοποιείται η διαδικασία για την καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων των Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό από 1ης Ιανουαρίου.

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στα κατά τόπους προξενεία, που συνδέονται με το Μητρώο Πολιτών και έτσι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων και θανάτων θα καταχωρούνται εύκολα και γρήγορα.

Σήμερα οι ομογενείς καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα προξενεία του τόπου διαμονής τους απ΄ όπου προωθούνται στο Ειδικό Ληξιαρχείο, που έχει έδρα την Αθήνα. Η αναμονή για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών υπερβαίνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τους έξι μήνες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 όλα τα έμμισθα ελληνικά προξενεία αποκτούν πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών και πλέον οι ληξιαρχικές πράξεις, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, θα καταρτίζονται και θα εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο εντός του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, χωρίς να απαιτείται η αποστολή χειρόγραφων ληξιαρχικών πράξεων προς μεταγραφή στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Με το νέο σύστημα ο πρόξενος δεν θα είναι πλέον διεκπεραιωτής του αιτήματος καθώς θα έχει τη δυνατότητα να προχωρά τη διαδικασία μέχρι την τελική έκδοση, αφού ο προϊστάμενος της προξενικής Αρχής ή ο αρμόδιος υπάλληλος που θα έχει οριστεί από αυτόν θα μπορεί πλέον να συντάσσει ή να μεταγράφει τα ληξιαρχικά γεγονότα απευθείας στο Μητρώο Πολιτών.

Επιπλέον, οι αλλαγές στη διαδικασία θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στη δραστική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των ληξιαρχικών εγγραφών και στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Ελλήνων του εξωτερικού. Εκτιμάται ότι έτσι θα αποσυμφορηθεί σημαντικά ο φόρτος εργασίας των προξενικών αρχών όχι μόνο ως προς τα ληξιαρχικά γεγονότα αυτά καθαυτά αλλά και ως προς μια σειρά διοικητικών πράξεων που εξαρτώνται από αυτά, όπως η έκδοση διαβατηρίου.

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ